Толомуш Океев атындагы Улуттук “Кыргызфильм” киностудиясы 2 телесериал тартууга сынак жарыялайт

Социалдык маанидеги, мекенди сүйүү, патриоттуулук, улуттук жана үй бүлөлук салттарды сактоо жана өнүктүрүү, жаш муунду тарбиялоо жана жаш балдарга арналган улуттук телесериалдарды өндүрүү максатында, Т. Океев атындагы Улуттук “Кыргызфильм” киностудиясы 2 телесериал тартууга сынак жарыялайт. (1 сериал 12 сериядан турат, 1 сериянын узактыгы 40 мүнөт; кыргыз тилинде).


Катышуучулардын категориясы:


Сынакка катышуу баардык жарандар жана чыгарма уюмдары үчүн ачык.

 

Талаптар:
      - ар бир телесериал 12 сериядан, 1 сериясы 40 мүнөттөн, кыргыз тилинде болууга тийиш;
      - Форматы – Full HD, размер кадра 1920/1080, экран 16:9.

1 сериалдын (12 серия)  чыгымдар лимити 5 млн (беш млн.) сомго чейин.
      - Мазмуну Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдерине карама-каршы келбеген жана мурда эч жерде жарыяланбаган болуусу милдеттүү;

Телесериал 2020-жылдын 1-октябрына көрсөтүүгө даяр болушу зарыл

Керектелүүчү документтер:

- телесериалдын тритменди, жалпы концепциясы, 1 сериянын сценарийи, баардыгы 9 экземплярдан;

- катышуучу тарап тууралуу маалымат (чыгарма уюму же болбосо жаран тууралуу толук маалымат, сценарийидин авторунун билими, тажрыйбасы жана фильмографиясы);

Белгиленген документтер конвертке бекитилип, сынакка деген белгиси менен төмөндөгү дарекке жөнөтүлүшү керек.

Интеллектуалдык менчик:
Сынактын катышуучулары жиберилген сценарийге өздөрүнүн толук автордук укуктары бар экендигин тастыкташат.


Сынактын баалоо критерийлери:


- Мазмундуулугу жана конкурстун темасына ылайык келиши;
-Жеткиликтүүлүгү: конкурстук материалдар жөнөкөй, максаттуу, аудитория үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү тил менен баяндалышы зарыл;
-Идеянын креативдүүлүгү жана оригиналдуулугу: теманы берүү формасынын өзгөчөлүгү, ошондой эле чагылдырууга болгон стандарттуу эмес мамиле болушу шарт.
- коомдук саясий мамилелердин бир беткей кызыкчылыктарына жол берилбей, улуттун тарбиялык, адеп-ахлактык, патриоттук баалуулуктарына басым жасоо мамилелери эске алынат.

Сынакка келип түшкөн сценарийлер документтери менен Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан түзүлгөн сынактык комиссия тарабынан каралат.

 

Сынакты өткөрүү мөөнөттөрү:


Сынактык мезгил: 2020-жылдын 29-январынан 2020-жылдын 29- февралына саат 17:00 чейин. Кабыл алуу саат 10:00 – 17:00 чейин.

 

Дарек:

Бишкек шаары, Динара Асанова көчөсү 1,
Т. Океев атындагы Улуттук “Кыргызфильм” киностудиясы
Байланыш телефону: +996 312 344631, 0700 044 789
Электрондук дарек: office@kyrgyzfilm.kg